Atleidimas (Jono 8:1-11, Mato 18:21-22, Mato 7:1-5)

apie atleidima_248  apie atleidima_248

Atleidimas

Tikslas

Auginti supratimą apie tai, koks yra Dievo atleidimas, atpažinti poreikį, jog reikia atleisti kitiems ir būtų atleista tau.

Kontekstas

Istorijų apie Dievo atlaidumą pilna Biblijoje. Ji pasakoja, kaip Dievas atleidžia hebrajams vėl ir vėl. Pirminė tema einanti per Šv. Raštą yra Dievo atleidimas. Tai matome nuo Adomo ir Ievos iki pat Pauliaus. Dievas sudaro sandorą (sutartį), žmonės pažeidžia sandorą ir Dievas atleidžia jiems. Atleisdamas Dievas nesako: “Nieko tokio, ir toliau elkitės kaip iki šiol”. Dievas sako: “Aš žinau, kad galite geriau negu, kad dabar elgiatės, todėl pradėsime iš naujo su nauja sandora”.

Net Senojo Testamento įstatymai buvo duoti kaip vedliai, kurie padėtų žmonėms gyventi kartu geruose santykiuose pagal Dievo vedimą. Kai žmonės padarė įstatymų vykdymą svarbesnį už santykius su Dievu, įstatymai tapo našta.

Dievas sudarydavo sandorą su savo tauta kiekvieną kartą, tačiau žmonės nuolat nusisukdavo nuo Dievo. Aukojimas buvo būdu prašyti atleidimo, bet pranašų laikais, aukojimai tapo nenuoširdžiomis tradicijomis, patogiu būdu nuraminti savo kaltės jausmą vis dar ignoruojant neturtinguosius ir kitus, kuriems reikalinga pagalba.

Mato 18:21-22

Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.

Mato 7:1-5

Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Arba kaip gali sakyti broliui: ‘Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies.

Planas

  1. Perskaitykite Biblijos kontekstą (žr. aukščiau).

  2. Pasiskirstykite grupelėmis ir gausite vieną ar kelias ištraukas iš Biblijos. Perskaitykite jums paskirtas ištraukas ir papasakokite iš jų apie žmones, kuriems reikia atleidimo.

Pradžios 3:1-7
Pradžios 4:1-8
Pradžios 27:1-29
Pradžios 37:12-28
Išėjimo 32:1-14
2 Samuelio 11:1-27

  1. Ant lapo surašykit žmones, kuriems reikia atleidimo, o lapo viršuje didelėm raidėm užrašykite „Dievas yra tas, kuris atleidžia“.

  2. Grupelėse perskaitykite jums paskirtas ištraukas ir papasakokite iš jų apie žmones, kuriems reikia atleidimo.

Luko 7:36-50
Luko 15:11-32
Luko 19:1-10
Jono 8:1-11
Apaštalų darbai 9:1-19

  1. Ant lapo surašykit žmones, kuriems reikia atleidimo, o lapo viršuje didelėm raidėm užrašykite „Jėzus mokė atleisti, kaip ir Dievas atleidžia“. Šis atleidimas suteikia viltį, o ne nuodėmių „apmokėjimą“.

  2. Pasiimkite lapą ir rašiklį. Lapo viduryje nupieškite kelis akmenis (apskritimus). Ant tų akmenų surašykite žaizdas (tiesiogine ar netiesiogine prasme), kurias kažkas jums padarė, ar kažką (žmogų), kam dar pilnai neatleidote. Aplink šiuos akmenis apibrėžkite apskritimą ir aplink jį nupieškite dar akmenų, o jų viduje surašykite veiksmus, dėl kurių jums reikia atleidimo. Ir vėl aplink nubrėžkite apskritimą.

  3. Perskaitykite Jono 8:1-11. Pastebėkite, jog Jėzus nesako: „Nesvarbu, kad nusidėjai (darei nuodėmes)“, bet Jis sako: „Tu gali gyventi geriau, nei kad iki šiol ir aš tau duodu šią galimybę“. Moteris jau pati žinojo, kad yra nusidėjelė ir jai to sakyti nereikėjo. Jėzus jai davė viltį tapti šventa!

  4. Perskaitykite Mato 18:21-22 ir Mato 7:1-5. Pasimelskit už savo nuodėmių atleidimą ir, kad galėtumėt atleisti kitiems.