Biblijos studijos

Apie maldą ir jos reikšmę

Maldos svarba - Biblijos studija  Maldos svarba - Biblijos studija
1) Kaip jūs suprantate, kas yra malda? 2) Ar aš galiu kreiptis į Dievą? Jėzus sako: 24 Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. (…) 26 Tą dieną jūs prašysite mano vardu, … Skaityti daugiau »

Turto menkystė (Luko 12:13-34, Mato 6:19-21)

Turto menkystė - Biblijos studija  Turto menkystė - Biblijos studija
1. Luko 12:13-21 13 Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą.“ 14 Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ 15 Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes … Skaityti daugiau »

Gerasis ganytojas (Jono 10)

Gerasis Ganytojas - Biblijos studija  Gerasis Ganytojas - Biblijos studija
Evangelijos pagal Joną 10 skyrius 1 „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. 2 O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. 3 Jam sargas … Skaityti daugiau »

„Ar demonai moka plaukiot?“ (Morkaus evangelija 5:1-20)

Ar demonai moka plaukti - Biblijos studija  Ar demonai moka plaukti - Biblijos studija
Perskaitykite ištrauką. 1 Jie priplaukė ežero krantą geraziečių krašte. 2 Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. 3 Jis gyveno kapų rūsiuose, ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. 4 Nors jis jau daug … Skaityti daugiau »

Evangelija pagal Joną 2:13-25

Biblijos studija iš Evangelijos pagal Joną  Biblijos studija iš Evangelijos pagal Joną
Perskaitykite ištrauką. 13 Artėjant žydų Paschai, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. 14 Šventykloje Jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, karveliais ir prisėdusių pinigų keitėjų. 15 Susukęs iš virvučių rimbą, Jis išvijo juos visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus … Skaityti daugiau »

Jėzaus dieviškumas (Jn 1:1-18)

BS "Apie Jėzaus dieviškumą"  BS "Apie Jėzaus dieviškumą"
Jėzus… kas jis toksai? (Jn 1:1-18) 1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 4 Jame buvo gyvybė, ir … Skaityti daugiau »

Vieno neregio istorija

vieno neregio istorija_834  vieno neregio istorija_834
Nagrinėjama vieno neregio istorija is Morkaus 10:46-52. Kas ir koks tas neregys? Kas ir koks jo Gelbėtojas? Skaityti daugiau »

Atgailaujanti nusidėjelė

Atgailaujanti nusidejele - biblijos studija  Atgailaujanti nusidejele - biblijos studija
Luko 7: 36-50 36 Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. 37 Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir, 38 verkdama priėjusi iš užpakalio prie … Skaityti daugiau »

Atleidimas (Jono 8:1-11, Mato 18:21-22, Mato 7:1-5)

apie atleidima_248  apie atleidima_248
Atleidimas Tikslas Auginti supratimą apie tai, koks yra Dievo atleidimas, atpažinti poreikį, jog reikia atleisti kitiems ir būtų atleista tau. Kontekstas Istorijų apie Dievo atlaidumą pilna Biblijoje. Ji pasakoja, kaip Dievas atleidžia hebrajams vėl ir vėl. Pirminė tema einanti per … Skaityti daugiau »