Evangelija pagal Joną 2:13-25

Biblijos studija iš Evangelijos pagal Joną  Biblijos studija iš Evangelijos pagal Joną

Perskaitykite ištrauką.

13 Artėjant žydų Paschai, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. 14 Šventykloje Jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, karveliais ir prisėdusių pinigų keitėjų. 15 Susukęs iš virvučių rimbą, Jis išvijo juos visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus ir išvartė stalus. 16 Karvelių pardavėjams Jis sakė: “Pasiimkite visa tai iš čia ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!” 17 Ir Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: “Uolumas dėl Tavo namų sugrauš mane”. 18 Tada žydai kreipėsi į Jį, sakydami: “Kokį ženklą mums parodysi, jog turi teisę taip daryti?” 19 Jėzus atsakė: “Sugriaukite šitą šventyklą, ir per tris dienas Aš ją atstatysiu!” 20 Tada žydai sakė: “Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o Tu atstatysi ją per tris dienas?!” 21 Bet Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. 22 Todėl, Jam prisikėlus iš numirusių, Jo mokiniai prisiminė Jį apie tai kalbėjus ir jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytu žodžiu. 23 Per Paschos šventę, Jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo Jo vardą, matydami Jo daromus ženklus. 24 Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. 25 Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų, nes Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.

Po perskaitymo galima peržiūrėti ištrauką iš filmo, kurioje rodoma, kaip Jėzus vijo prekiautojus iš šventyklos. Reikėtų pakomentuoti, kad įvykis, rodomas filme ir aprašytas Biblijoje, skiriasi. Tačiau tas peržiūrėjimas galėtų padėti kažkiek įsijausti į situaciją.

1. Raskite neaiškias sąvokas tekste ir apibūdinkite jas.
13 eil. Žydų Pascha – didelė kasmetinė šventė, į kurią į Jėruzalę ateidavo ištikimi judėjai iš visos Romos imperijos, kad atšvestų prieš 1300 metų įvykusį žydų išgelbėjimą iš Egipto vergystės.
14 eil. Gyvūnų pardavimas ir pinigų keitimas šventykloje buvo patogus piligrimams. Bet tai išaugo į verslą, kuri fariziejai laikė savo rankose.
15 eil. Virvučių rimbas – ne fizinis ginklas, bet valdžios ir teisingumo simbolius.
17 eil. Citata iš psalmių 69:10.
18 eil. Ženklas – dieviškas valdžios patvirtinimas.
21-22 eil. Jėzus pranašavo apie Savo prisikelimą, bet nei Jo priešininkai, nei Jo mokiniai nesuprato Jo.
2. Klausimai:
·    Kokia buvo Jėzaus reakcija į situaciją šventykloje? Kodėl Jėzus veikia su tokia neapykanta?
·    Kaip Jėzus žiūri į šventyklą? Kas Jam tai? Kuo skiriasi Jo nuomonė nuo fariziejų nuomonės apie šventyklą?
·    Ką pajautė fariziejai, pamatę neapykanta apimtą Jėzų? Koks buvo jų klausimas? Ką galime pasakyti apie juos, žiūrėdami į jų rekciją į Jėzų?
·    Kokį ženklą turėjo Jėzus? Bet kodėl Jis kalbėjo neaiškiai, netiesiogiai?
·    Jei tu būtum tarp Jėzaus mokinių, kaip pasijaustum? Ką mokiniai sužinojo apie savo Mokytoją?
·    Kokia buvo aplinkinių žmonių, matančių Jėzaus veiksmus šventykloje, reakcija? Kodėl Jėzus jais nepasitikėjo?

3. Pasirinkite vieną iš klausimų diskusijai:
a)    Palyginkite kokį nors šiuolaikinį revoliucinį lyderį su Jėzumi? Ką bendro jie turi? Kuo skiriasi? Kas padaro Jėzų lyderiu, kuriuo žmonės gali pasitikėti?
b)    Jei būtum tą dieną šventykloje, prie kurios grupės (kiekviena jų galvojo apie Jėzų vis skirtingai) prisijungtum? Prie judėjų valdininkų? Prie mokinių? Prie minios? Kodėl?
4. Pabaigoj visada yra gerai užduoti klausimą: Ką mes šiandien sužinojome apie Jėzaus asmenybę?

Naudota medžiaga pasiruošimui:
·    Biblijos studijos, sudarytos Ados Lum,
·    IRC Biblija
·    Savo galva :)