Gerasis ganytojas (Jono 10)

Gerasis Ganytojas - Biblijos studija  Gerasis Ganytojas - Biblijos studija

Evangelijos pagal Joną 10 skyrius

1 „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. 2 O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. 3 Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. 4 Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. 5 Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.

6 Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. 7 O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. 8 Visi, kurie pirma manęs atėjo,
buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys.

9 Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras.

10 Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.

11 Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. 12 Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. 13 Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi.

14 Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, 15 kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę.

Klausimai

•    Kas gali būti tas vagis ir plėšikas?
•    Ką simbolizuoja sargas?
•    Ką simbolizuoja avys?
•    Kaip atpažinti Ganytojo balsą?
•    Ką galėtų reikšti tai, kad Ganytojas savo avis šaukia vardais? (Juk neįprasta, kad piemuo kiekvieną avį vadintų vardu).
•    Ką reiškia turėti apsčiai gyvenimo?
•    Kas yra Gerasis ganytojas? Ir koks jis?
•    Ką vartai atveria/atidaro? Kas už jų?