Jėzaus laiškas TAU

Jėzaus laiškas tau  Jėzaus laiškas tau

Brangus drauge! Kaip tau sekasi? Aš siunčiu tau šį laišką, norėdamas pasakyti, kaip stipriai Aš tave myliu ir rūpinuosi tavimi. Aš noriu tapti tavo gyvenimo dalimi.
Šiandien ryte, kai tu prabudai, aš buvau kartu su tavimi mano saulėtekio grožybėje, kuri prasiskverbė į tavo kambarį. Aš tikėjausi, kad tu pasakysi Man: “Labas rytas!” Bet tu nepasakei taip. Aš pagalvojau, kad buvo pernelyg anksti, kad pastebi Mane.
Dar kartą Aš norėjau atkreipti tavo dėmesį, kada tu atidarei duris ir išėjai į kiemą. Aš pabučiavau tavo veidą gaiviu vėjeliu, Aš papūčiau į tave Savų kvepiančių, saldžių gėlių kvapu. Vėliau aš sugiedojau tau gražią giesmę per paukštelius, sėdinčius medyje, bet tu praėjai pro šalį.
Per šią dieną Aš stebėjau tave, kai tu bendravai su savo draugais. O, kaip Aš norėčiau, kad tu taip pat bendrautum su Manimi. Aš laukiau ir laukiau, bet… tu nuėjai savo keliais.
Po pietų Aš pasiunčiau tau gaivinantį lietų, spindinti tau su kiekvienu lašeliu. Aš netgi rėkiau tau griaustiniu, kad atkreipčiau tavo dėmesį.
Vėliau Aš nupiešiau tau gražią vaivorykštę Savo padangėje. Aš pagalvojau, kad tu busi su Manimi, bet tu nepažinau mano buvimo.
Vakarui atėjus, Aš pasiunčiau tau raudoną saulėlydį. Po to, pamirksėjau tau tūkstančiais Savo žvaigždėmis, tikėdamasis, kad tu pastebėsi Mane. Bet ir šito nepastebėjai.
Naktį, kada tu nuėjai miegoti, Aš pašviečiau tavo veidą Savo mėnuliu, kad tu žinotum, jog Aš su tavimi. Aš tikėjausi, kad tu pakalbėsi su Manimi, bet tu nepasakei nei žodžio. Nuo to Man tapo skaudu.
Visgi, Aš visą naktį žiūrėjau į tave ir galvojau, kad tu galbūt pasakysi Man: “Labas rytas”, kai atsikelsi.
Kasdien Aš pasirodau tau įvairiais stebuklingais keliais, tikėdamasis, kad tu priimsi Mane, kaip savo Pastorių, nes tik Aš vienas galiu atsakyti TAIP į tavo prašymus. Mano meilė tau begalinė, gilesnė už vandenyną. Kad tu žinotum, kaip Aš noriu būti arti tavęs ir padėti tau.
Aš noriu, kad tu pakviestum Mane, paprašytumei Mane… pakalbėtum su Manimi! Aš daug turiu to, kuo noriu pasidalinti su tavimi.
Aš daugiau nebetrukdysiu tau. Tu laisvas pasirinkti savo kelią. Tu gali, jei nori, išsirinkti Mane. Padaryk savo sprendimą.
Aš laukiu tavęs, nes Aš myliu tave. Tikiuosi greitai išgirsti iš tavęs…

Tavo ištikimas draugas Jėzus