Klausimas

Klausimas nėra, ar tu tiki, kad Jėzus Kristus yra viso ir visko Viešpats. Tuo tiki ir demonai.

Klausimas nėra, ar tu tiki, kad Kristus ateis antrą kartą. Tuo tiki ir demonai.

Klausimas yra, ar tu gyveni kaip tas, kuris laukia Viešpaties atėjimo.

Klausimas nėra, ar tu tiki, kad nuodėmės pasekmė yra bausmė. Tai žino ir demonai.

Klausimas yra, ar tavo gyvenimas atitinka tiesos žinojimą, kad bausmė už nuodėmę yra mirtis, kad bedievių likimas yra amžina kančia, ir kad tik Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus kraujas gali apvalyti tave nuo bet kokios nuodėmės.

Klausimas nėra, ar tu tiki, kad mes visi turėsim atsistoti prieš teisingą Teismą. Tuo tiki ir demonai.

Klausimas yra, ar tu gyveni kaip tas, kuris žino, kad kiekvienas beprasmis poelgis, kiekvienas nereikalingas žodis, net kiekviena pikta mintis bus atskleista tą baisią Viešpaties dieną.

Klausimas nėra, ar tu tiki, kad Biblija yra Dievo Žodis. Tuo tiki ir demonai.

Klausimas yra, ar Dievo Žodis yra tavo gyvenimo vadovas, patarėjas visose aplinkybėse.

Klausimas nėra, ar tu tiki, kad Dievo Žodis išsipildys. Tuo tiki ir demonai.

Klausimas yra, ar Dievo pažadai yra vienintelė tavo gyvenimo atrama.

Kaip tu tiki?

Atsimink, kad tikėjimas, nepasireiškiantis gyvenime, yra miręs. Tikėjimas reikalauja visiško savęs atidavimo Kristui, ir tik toks atsidavimas atneš tau pergalę.