KTU

Komanda
Ernestas (Automatika ir valdymas)
Lukas (Medijų filosofija)
Edis (LKSB savanoris)