Kursas “INKARAI”: Kaip tapti lyderiu, darančiu įtaką kultūrai vardan Kristaus?

leadershipfish - Copy

Tobulą lyderio pavyzdį regime Jėzaus Kristaus asmenyje. Gyvendamas žemėje Jis parodė mums, kaip vadovauti būnant tarnu, asmeniu, įsiklausančiu į Tėvo balsą, tobulai paklūstančiu Jo valiai. Laiške efeziečiams (5,1) esame raginami būti Dievo sekėjais – t.y. imituoti Jį, sekti Jo pavyzdžiu visose gyvenimo srityse.

Per šią pamoką paanalizuosime, ką reiškia būti krikščioniu lyderiu? Kaip gyventi ir elgtis? Kokios lyderio savybės? Gal tik nedaugelis pašaukti vadovauti didelėms minioms, tačiau visi esame pašaukti rodyti kelią kitiems savo gyvenimu.

Lapkričio 11 d. (antradienį) 18:30 val. VDU Donelaičio g. 52-521 aud., Kaunas