Maldos mėnesio programa

Maldos mėnesio programa  Maldos mėnesio programa

Maldos mėnuo

 1. Pirmasis susitikimas: „Mano santykis su Dievu“.

- Kokios Dievo savybės labiausiai mane žavi ir traukia prie Jo?

- Už ką esu dėkjingas Dievui?

- Įsižiūrėjimas į Dievą, į jo savybes ir į tai, ką Jis yra padaręs mūsų gyvenime veda į Dievo šlovimimą ir dėkojimą: padėkos malda(ratu žmonės išsako Dievui, už ką jie yra dėkingi), Dievą šlovinančių giesmių giedojimas.

 1. Antrasis susitikimas: „Atleisk mums mūsų kaltes“

- „Jei sakome, kad neturime nuodėmės,- klaidiname patys save, ir nėra mumyse tiesos.

Jei išpažįstame savo nuodėmes…

Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių“ 1 Jn 1:7-9

- Apmąstome savo nuodėmes. Pasiskirstę poromis išpažįstame savo nuodėmes vienas kitam ir meldžiames. (Jok 5:16)

(Kiek artimą satykį turėsiu su Dievu, priklauso nuo to, kiek aš pats norėsiu artintis prie Jo. Nuodėmė ne tik atskiria mus nuo Dievo, bet ir griauna žmoguje Dievo paveiklslą. Būtinas supratimas, kad atgaila nuolatos lydi tikinčiojo gyvenimą. Kaip pagalba apmastyti savo nuodėmes galima pasitelkti aukuro, ant kurio senojo testamento laikais buvo aukojamos aukos už nuodėmes, simbolika: keturios skirtingos sienos simbolizavo keturias skirtingas nuodėmių rūšis- charakterio nuodėmės, išorės nuodėmės, nežinomos nuodėmės, svetimos nuodėmės.)

 1. Trečiasis susitikimas: „Mano draugai man ne dzin“

   • 2 Kor 4:3-4

   • 2 Kor 10:3-5

   • Kol 4:2-6

Taigi reikia:

   • kad Dievas patrauktų „uždangą“ nuo musų draugų ir artimųjų akių, ir kad jie būtų išplėšti iš velnio įtakos;

   • kad Dievas suteiktų mums galimybių dalintis Gerąja naujiena, ir kad mes tas galimybes išnaudotume;

   • Maldos griauna velnio tvirtoves mūsų draugų gyvenimuose.

4.  Ketvirtasis susitikimas:

 • Už Lietuvos valdžią;
 • Už Lietuvos universitetus, rektorius, studentus;
 • Už IFES;
 • Už Lietuvos universitetų LKSB grupes.