Melstis?! Kam? Kodėl?

malda

Kviečiame į Biblijos studiją, susitikimą su LKSB generaliniu sekretoriumi Steponu Riboku.Jis kalbės apie maldą ir Dievo suverenumą: jeigu Dievas yra suverenus, kokia prasmė tada melstis? Jeigu Jis viską žino prieš mums bepasakant bet kokį žodį, ką mes galim Jam pasakyti? Ko paprašyti? Jeigu Jis visagalis ir Jo valia yra absoliuti, tai reiškia, Jis viską įvykdys. Kokia prasmė tada melstis? Bet nežiūrint to, Biblija neabejotinai kalba apie netgi įkyrų Dievo maldavimą. Kodėl taip yra?

Š.m. lapkričio 9 d. (pirmadienį), 18 val. Donelaičio g. 52, 322 aud. (VDU).
Iki.