Pasaulinė studentų diena

spmd
Nori keisti pasaulį, ne kovodamas su malūnais kaip Don Kichotas, bet atsistodamas prieš gyvąjį Dievą ir prašydamas Jo pagalbos?
Prisijunk prie mūsų šį penktadienį. Vyks Maldos vakaras, kur melsimės už studentus.
LKSB yra IFES dalis. Kiekvienais metais IFES organizuoja IFES pasaulinę studentų dieną. Visas pasaulis melsis už studentus. IFES Pasaulinė Studentų Diena – 48 valandos nuo dienos pradžios Tonge iki dienos pabaigos Samoa.
Gali melstis savo namuose, o gali prisijungti prie mūsų ir ateiti į Maldos vakarą VDU koplyčioje Donelaičio 52, 312 a., šį penktadienį (spalio 21 d.) 17 val.
Vyks malda, šlovinimas, bendravimas, bus vaišių. Melsimės ne tik už Kauno studentus, bet susipažinsim ir su kitų šalių studentų poreikiais, palaikysime juos maldoje.